Buku

Framework AKMI 2022
Prof. Kusaeri, M.Pd

umum

Non Jurusan

selengkapnya
Framework AKMI 2022
Tim AKMI 2022

umum

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
H. Muhammad Ainur Rohim

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
Kusrin

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
Muhammad Nawawi

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
M. Hayat

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
M. As'ary, M. Shoiful Muchlish A

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB BALAGHAH INDONESIA KELAS XII - BAHASA ARAB
Moch. Fajarul Falah

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB BALAGHAH INDONESIA KELAS XII - BAHASA INDONESIA
Muhammad Hafidz

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB NAHWU KELAS XI -BAHASA ARAB
Mukhlisah

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB NAHWU KELAS XI -BAHASA INDONESIA
Mastur

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB NAHWU KELAS X -BAHASA ARAB
Muhamad Abdul Mughni, Nur Hasaniyah

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
BAHASA ARAB NAHWU KELAS X -BAHASA INDONESIA
Imam Bashori

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
Erba Rozalina Yuliyanti

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
Erba Rozalina Yuliyanti

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
Aswab Mahasin,Budianto

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
Hasin Abdullah

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MA KELAS X
Elfa Tsuroyya, S. Ag., M. Pd. I

Kelas 10

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MA KELAS XII
Dewi Masyithoh

Kelas 12

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MA KELAS XI
Atmo Prawiro

Kelas 11

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MA KELAS X
M. As’ary

Kelas 10

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MA KELAS XII
Alfiatus Syarofah dan Muhammad Yasin Fatchul Barry

Kelas 12

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MA KELAS XI
Risna Rianti Sari dan Hasyim Amrullah

Kelas 11

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB_MA_KELAS X
Moh. Ilyas

Kelas 10

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB_ MI_ KELAS_ III
Umi Kholila

Kelas 3

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QUR_AN HADIS_MA_KELAS XII
M. Abdul Jalil

Kelas 12

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QUR_AN HADIS_MA_KELAS XI
Pahrurroji M. Bukhori

Kelas 11

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QUR_AN HADIS_MA_KELAS X
: Syaifullah Amin

Kelas 10

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK_MA_KELAS XII
A. Yusuf Alfi Syahr

Kelas 12

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK_MA_KELAS XI
Sihabul Milahudin

Kelas 11

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK_MA_KELAS X
Nurul Hidayah

Kelas 10

Non Jurusan

selengkapnya
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM MA KELAS XI
Moh. Sulaiman

Kelas 11

Non Jurusan

selengkapnya
SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM KELAS XII
M. Samsul Arifin, S.Pd.I

Kelas 12

Non Jurusan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF INDONESIA KELAS 10
Abdul Haq, S.Pd.I.

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
AKHLAK TASAWUF ARAB KELAS 10
Abdul Haq, S.Pd.I

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 4
Siti Nurul Anjumi

Kelas 4

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MI KELAS 4
Subkhiatin Noor, M. PdI.

Kelas 4

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 3
Drs. Sutrisno

Kelas 3

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MI KELAS 3
Khoirul Mujahidin, M.Pd

Kelas 3

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 2
Mujadi, S.Pd.I, M.Pd

Kelas 2

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MI KELAS 2
Ida Helina, M.Pd

Kelas 2

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 1
Rahmat Kamal, S.Pd.I, M.Pd

Kelas 1

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MI KELAS I
Ida Helina, M.Pd

Kelas 1

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MI KELAS 6
Suhailid, M.Hum

Kelas 6

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 6
M. Anas, M.Pd,I

Kelas 6

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MI KELAS 6
Uswatun Hasanah, M.Pd.I

Kelas 6

Non Jurusan

selengkapnya
Aqidah Akhlak MI Kelas 6
Ahmad Syauqil Adib, M. PdI.

Kelas 6

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QURAN HADIS MI KELAS 6
Sutarman, S.Ag, M.Pd.I

Kelas 6

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MI KELAS 5
Muammar, M.Pd

Kelas 5

Non Jurusan

selengkapnya
QURAN HADIS MI KELAS 5
Nidlomatum

Kelas 5

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MI KELAS 5
Markaban, M.Pd.I

Kelas 5

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MI KELAS 5
Ahmad Zamroni, SS, M.Pd. MA.

Kelas 5

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MI KELAS 5
Mahdum, M. PdI.

Kelas 5

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MTS KELAS 7
Akhmad Fauzi ,M.Pd.I

Kelas 7

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MTS KELAS 8
H. Zainul Ma'arif, MA

Kelas 8

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK KELAS VIII
Yusuf Hasyim, S.Ag, M.Si

Kelas 8

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MTS KELAS 9
M.Kholiluddin, M.Pd

Kelas 9

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH MTs KELAS 9
Ubaidillah M.Pd

Kelas 9

Non Jurusan

selengkapnya
BHS ARAB MTs KELAS 9
Yushi Mukhlisotul, MM

Kelas 9

Non Jurusan

selengkapnya
AKIDAH AKHLAK MTS KELAS 9
Hj. Muta'allimah, S.Ag, M.Si

Kelas 9

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QURAN HADITS MTs KELAS 9
Niswatul Khoiriyah.S.Pd.I.M.Si

Kelas 9

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MTs KELAS 8
Muh. Subhan, M.Hum

Kelas 8

Non Jurusan

selengkapnya
Bahas Arab MTS KLS VIII
Masrukhin S.Pd

Kelas 8

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QURAN HADIS MTS KELAS 8
Usup Sidik, S.Ag

Kelas 8

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MI KELAS 4
Baren Ahmadi, M.Ag

Kelas 4

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MI KELAS 4
Jauhar Ali, M.Pd.I

Kelas 4

Non Jurusan

selengkapnya
AL-QURAN HADIS MI KELAS 4
Ahmad Marzuki, S.Pd.I

Kelas 4

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MTS KELAS 7
Muh. Chamdillah, M.Hum

Kelas 7

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB MTs KELAS 7
Faruq Baharudin, M.Pd

Kelas 7

Non Jurusan

selengkapnya
SKI MI KELAS 3
Suyud Lukman Hakim, S.Pd.I

Kelas 3

Non Jurusan

selengkapnya
QURAN HADIS MI KELAS 3
Yusuf Wahyudi, S.Pd.I

Kelas 3

Non Jurusan

selengkapnya
QURANHADIS MI KELAS 2
Durrotul Mufidah, MA

Kelas 2

Non Jurusan

selengkapnya
AL QURAN HADIS MTs KELAS 7
Drs. Moh. Hafidz

Kelas 7

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB KELAS 2
Amrini Sofiyani, M.Pd

Kelas 2

Non Jurusan

selengkapnya
BAHASA ARAB KELAS 1
Makhi Ulil Kirom, M.Pd

Kelas 1

Non Jurusan

selengkapnya
QURAN HADIS MI KELAS 1
Arif Sirojul Mustafid, S.Th.I, M.Pd

Kelas 1

Non Jurusan

selengkapnya