• POS UN TP. 2018/2019

  • Kelander Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023

  • Perubahan Kalender Pendidikan TP. 2021/2022

  • Surat Edaran mengenai Penggunaan Buku PAI dan Bahasa Arab

  • TP, ATP dan Modul Ajar Bahasa Arab (MI, MTs dan MA)

  • TP, ATP dan Modul Ajar Akidah Akhlak (MI, MTs dan MA)

  • TP, ATP dan Modul Ajar Fikih (MI, MTs dan MA)


Framework AKMI 2022
Tim AKMI 2022

umum

Non Jurusan

selengkapnya
FIKIH KELAS XII MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
H. Muhammad Ainur Rohim

Kelas 12

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
Kusrin

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS XI MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
Muhammad Nawawi

Kelas 11

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA ARAB
M. Hayat

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya
FIKIH KELAS X MA PEMINATAN KEAGAMAAN - BAHASA INDONESIA
M. As'ary, M. Shoiful Muchlish A

Kelas 10

Keagamaan

selengkapnya

KMA dan Surat Edaran


“Ilmu itu dibangun dari tindakan, pembuktiannya adalah hasil tindakan itu sendiri.”

Ahmad Mahmudi, GAMANG: Lembaga Pendidikan Islam Menghadapi Perubahan Sosial

Aplikasi Pendukung